Tư vấn hỗ trợ: 0908637818
Chi tiết sản phẩm

HỆ THỐNG SẮC KÝ ION (IC)

Giá : Lượt xem :
  1. Bơm đơn với chương trình 4 dòng dung môi.
  2. Bộ phận bơm mẫu tự động
  3. Bộ phân tích phân tích Anion
  4. Bộ phân tích phân tích Cation

Mô tả

HỆ THỐNG SẮC KÝ ION (IC)

Thông tin chung:

–         Mới 100% mỗi bộ phận được cung cấp kèm theo giấy chứng chỉ xác nhận

–         chất lượng xuất xưởng của nhà sản xuất và chứng chỉ xác nhận xuất xứ (nước sản xuất).

–         Đạt tiêu chuẩn ISO-9001 và các tiêu chuẩn cao nhất của Châu Âu và Mỹ

–         Hỗ trợ cột kích thước 4 mm hoặc 2 mm

–         Cho phép tích hợp với bộ triệt nền theo công nghệ điện hóa, bộ đuổi khí cho

–         pha động, bộ gia nhiệt cho cột , tương thích với cột phân tích có đường kính từ

–         2mm đến 4mm, với công nghê tạo pha động online (RFIC-EG) và RFIC-ESP có thể tiến hành chạy đẳng dòng (isorattic) hoặc gradient nồng độ pha động.

–         ICS-6000 đáp ứng cho triển khai nhiều ứng dụng trong sắc ký ion và đặc biệt

–         với công nghệ RFIC-EG và RFIC-ESP có thể thực hiện phân tích

–         các anion và cation đến mức ppt.

–         Hỗ trợ nhiều loại Detector khác nhau (đầu dò độ dẫn, UV-Vis, đầu dò điện hoá hoặc đầu dò khối phổ)