Tư vấn hỗ trợ: 0908637818
Chi tiết sản phẩm

Thuốc diệt muỗi SOGO 500EC, Nông Dược H.A.I

Giá : Lượt xem :

Thuốc diệt muỗi SOGO 500EC, Nông Dược H.A.I
Thành phần:
Permethrin
50o/o w/v (500 g/l)
Công dụng: là sản phẩm diệt muỗi dùng trong gia đình và y tế
Liều lượng: 1 lít chế phẩm pha voi 10 lít nước sạch.

Mô tả

Thuốc diệt muỗi SOGO 500EC, Nông Dược H.A.I
Thành phần:
Permethrin
50o/o w/v (500 g/l)
Công dụng: là sản phẩm diệt muỗi dùng trong gia đình và y tế
Liều lượng: 1 lít chế phẩm pha voi 10 lít nước sạch.