Tư vấn hỗ trợ: 0908637818
Chi tiết sản phẩm

Buret tự động – Dụng cụ hút mẫu định lượng

Giá : Lượt xem :

Mô tả

Buret tự động – Dụng cụ hút mẫu định lượng

Dispenser, piston bằng ceramus 2-10 ml (ống định lượng) Ống định lượng tự động gắn đầu chai